Disclaimer

Op deze website hebben wij zo zorgvuldig mogelijk geformuleerd wat Het Woordenwarenhuis is en wat wij doen. Toch willen we hier nog even benadrukken dat Het Woordenwarenhuis geen bedrijf of organisatie is, maar een groep zzp’ers die zonder enige zakelijke verbondenheid met elkaar samenwerkt. Opdrachtgevers gaan dan ook een overeenkomst aan met individuele zzp’ers. De taak van Het Woordenwarenhuis, in de persoon van Hanneke Karssen, is dat zij de opdrachtgever en opdrachtnemer(s) bij elkaar brengt en (een deel van) de communicatie tussen hen, en de controle op de voortgang van projecten op zich zal nemen. Het Woordenwarenhuis of Hanneke Karssen is niet aansprakelijk voor het in gebreke blijven door zzp’er of opdrachtgever op wat voor manier dan ook.

Het Woordenwarenhuis:
een sterk zzp-netwerk van tekstschrijvers, copywriters, ontwerpers en webdesigners

Contact
mail ons
of bel: 06-36161358
Het Woordenwarenhuis
President Steijnstraat 15
2021 VA Haarlem
mail ons
of bel: 06-36161358
President Steijnstraat 15, 2021 VA Haarlem